طراحی مکانیکی و نقشه کشی صنعتی

بسم الله الرحمن الرحیم

پروژه های نقشه کشی صنعتی با سالید ورک

آرشیو نقشه دو بعدی و سه بعدی ،  کشیده شده با نرم افزار سالید ورک

انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزارهای سالید ورک ، کتیا ، اتوکد و انسیس پذیرفته می شود

انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی پذیرفته می شود

انجام طراحی و نقشه کشی به صورت حضوری ، نیز ، در دفتر و یا کارگاه شما پذیرفته می شود

0935-9851183

021-66825709

http://solidworker.persianblog.ir

 

www.amindesign1390.persiangig.com

tadarokat1386@yahoo.com

تهران ، منطقه 18 ، شادآباد ، خ ش حسن امینی ، خ الزهرا

 

طرح ماشین در مسابقه دانشجویی

مدار مجتمع

 

پارو

 

پانچ

پریز

 

چرخ چرخ دستی

شیر آشپزخانه

 

شیر صنعتی

شیر صنعتی

 

صندلی ساندویچی

صندلی تاب خور

 

طوقه چرخ

فیوز

 

منیفولد ورودی موتور

 

موتور

 

قالب برش

ترمینال الکتریکی

 

انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی صنعتی با نرم افزار سالید ورک پذیرفته می شود

 

انجام پروژه های طراحی و نقشه کشی  پذیرفته می شود

 

0935-985-11-83

 

021-66825709

 

www.amindesign1390.vcp.ir

 

www.amindesign1390.persiangig.com

 

tadarokat1386@yahoo.com

 http://www.istga1.com/?uref=116553080

 

دانلود کتاب نقشه کشی صنعتی دانشگاه صنعتی اصفهان

مروری بر نقشه کشی صنعتی:

 • زبان گرافیک
 • ترسیم بدون ابزار، با ابزار و با رایانه
 • اجزای اصلی در نقشه کشی صنعتی
 • رسم تصویر و انواع تصویر
 • تصویر بر روی صفحه
 • تصویر یک جسم بر روی صفحه
 • رسم سه نما

دانلود درس اول | حجم: 1.21MB | صفحه: 45 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ارتباط بین تصاویر و کاربرد آن:

 • استانداردهای نقشه کشی
 • نمایش اجسام
 • ارتباط بین تصاویر
 • اصول حاکم بر رسم خطوط

دانلود درس دوم | حجم: 504KB | صفحه: 45 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

رسم شش تصویر، ارتباط بین تصاویر:

 • ارتباط بین تصاویر
 • تداخل اجسام دوار
 • رسم شش تصویر
 • انتخاب نمای مناسب
 • سیستم های رسم تصویر

دانلود درس سوم | حجم: 1.71MB | صفحه: 33 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

مراحل ترسیم تصاویر یک جسم، مجهول یابی:

 • مراحل ترسیم تصاویر یک جسم
 • مجهول یابی
 • مثال هایی از مجهول یابی
 • کوئیز

دانلود درس چهارم | حجم: 1.38MB | صفحه: 43 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

آنالیز حجم:

 • آنالیز حجم
 • روش تفکیک حجم
 • مثال هایی از تفکیک حجم
 • جمع بندی مراحل آنالیز حجم

دانلود درس پنجم | حجم: 1.54MB | صفحه: 39 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

آنالیز سطح:

 • تصاویر انواع خط و صفحه
 • مراحل آنالیز سطح
 • مثال هایی از آنالیز سطح
 • کوئیز

دانلود درس ششم | حجم: 463KB | صفحه: 71 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

تصویر مجسم:

 • مقدمه، تصویر مجسم
 • تصویر مجسم قائم
 • تصویر مجسم ایزومتریک
 • رسم تصویر مجسم یک جسم در جهات مختلف

دانلود درس هفتم | حجم: 687KB | صفحه: 62 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ادامه تصویر مجسم:

 • تصویر مجسم دیمتریک قائم
 • رسم تصویر مجسم ایزومتریک دایره
 • تصویر مجسم مایل
 • تصویر مجسم مایل در جهت های مختلف

دانلود درس هشتم | حجم: 524KB | صفحه: 33 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

برش:

 • مقدمه
 • معرفی واژگان برش
 • برش ساده، برش متوالی
 • برش شکسته، نیم برش، برش موضعی
 • کوئیز

دانلود درس نهم | حجم: 761KB | صفحه: 45 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ادامه برش:

 • برش شعاعی، برش مایل
 • برش گردشی، برش گردشی جابه جا
 • بر ش های خاص
 • مستثنیات برش
 • کوئیز

دانلود درس دهم | حجم: 905KB | صفحه: 57 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

پیچ و مهره و انواع نقششه صنعتی:

 • ترسیم پیچ و مهره
 • انواع نقشه های مکانیکی
 • نقشه اجرایی
 • نقشه مرکب
 • مثال هایی از نقشه مرکب

دانلود درس یازدهم | حجم: 2.39MB | صفحه: 78 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

اندازه نویسی:

 • مقدمه
 • اجزای اندازه نویسی
 • اندازه نویسی کاربردی
 • محل اندازه نویسی

دانلود درس دوازدهم | حجم: 1.13MB | صفحه: 59 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

صافی سطوح، تلرانس و سیستم انطباق:

 • علایم کیفیت سطوح
 • تلرانس های ابعادی
 • سیستم انطباق
 • تلران س های هندسی

دانلود درس سیزدهم | حجم: 697KB | صفحه: 66 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

 

دانلود درس نقشه کشی دو دانشگاه صنعتی اصفهان

با پیشرفت تکنولوژی در ده های اخیر و بوجود آمدن کامپیوتر و روش های جدید طراحی دیگر نیازی نیست نقشه های مهندسی با دست کشیده شوند بلکه با رایانه و به کمک نرم افزار ها طراحی و آنالیز می شوند.

در دانشگاه صنعتی اصفهان برخلاف دیگر دانشگاه های ایران درس نقشه کشی 2 با محوریت رایانه و نرم افزار CATIA ارائه می شود تا دانشجویان را با جدید ترین تکنولوژی دنیا آشنا سازند.

کتاب های که در کلاس نقشه کشی 2 استفاده می شوند از این قرار اند :

مروری بر توانایی های CATIA ، ترسیم در CATIA ، مروری بر دستورات Sketcher ، مروری بر دستورات Part ، مروری بر دستورات  Assembly ، مروری بر دستورات  Generative Drafting ، تهیه نقشه های فرآیند در محیط CATIA ، اندازه نویسی ، قطعات استاندارد مکانیکی، اتصالات ، صافی سطوح، تلرانس و سیستم انطباق

پیشاپیش از همکاری اساتید این درس در ارائه کتاب ها به نصرپدیا تشکر می کنم

درس اول:

 • سرفصل درس
 • مراجع درس
 • معرفی نرم افزار کتیا
 • مروری بر توانایی های CATIA

دانلود درس اول | حجم: 4.71MB | صفحه: 37 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

درس دوم:

 • ادامه مروری بر توانای ی های CATIA
 • ترسیم در CATIA
 • ارتباط بین تصاویر
 • اصول حاکم بر رسم خطوط

دانلود درس دوم | حجم: 5.83MB | صفحه: 56 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

درس سوم:

 • مروری بر دستورات Sketcher

دانلود درس سوم | حجم: 446KB | صفحه: 41 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

درس چهارم:

 • مروری بر دستورات Part

دانلود درس چهارم | حجم: 1.21MB | صفحه: 38 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

درس پنجم:

 • مروری بر دستورات Assembly

دانلود درس پنجم | حجم: 2.18MB | صفحه: 83 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

مروری بر دستورات GenerativeDrafting:

 • تهیه نقشه دو بعدی از یک مدل Part
 • دستورات تکمیلی در تهیه نقشه دو بعدی

دانلود درس ششم | حجم: 1.11MB | صفحه: 50 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

انواع نقشه های صنعتی:

 • نقشه جریان مواد (Flow Sheet)
 • نقشه های فرآیندهای صنعتی
 • نقشه های الکتریکی
 • نقشه های فرآیند
 • تهیه نقشه های فرآیند در محیط CATIA

دانلود درس هفتم | حجم: 4.37MB | صفحه: 72 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ادامه انواع نقشه های صنعتی:

 • انواع نقش ههای مکانیکی
 • نقشه اجرا
 • نقشه مرکب

دانلود درس هشتم | حجم: 1.38MB | صفحه: 51 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

اندازه نویسی (یادآوری):

 • اصول و قوانین اندازه نویسی
 • قطعات استاندارد مکانیکی، اتصالات
 • پیچ و مهره

دانلود درس نهم | حجم: 3.89MB | صفحه: 87 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ادامه قطعات استاندارد مکانیکی، اتصالات :

 • اتصالات جدا شدنی، خار و پین
 • اتصالات دایم، جوشکاری و میخ پرچ
 • ترسیم نماد جوش در CATIA
 • ترسیم شکل هندسی جوش در CATIA

دانلود درس دهم | حجم: 4.06MB | صفحه: 87 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

اجزای استاندارد:

 • بلبرینگ ( یاتاقان )
 • کاسه نمد
 • اُرینگ O-ring

دانلود درس یازدهم | حجم: 4.02MB | صفحه: 74 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

ادامه اجزای استاندارد:

 • فنر
 • چرخدنده
 • زنجیر
 • تسمه و پولی

دانلود درس دوازدهم | حجم: 2.92MB | صفحه: 56 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 

صافی سطوح، تلرانس و سیستم انطباق:

 • علایم کیفیت سطوح
 • مبانی تلرانس ها، انحرافات و انطباقات
 • سیستم انطباق
 • تلرانس های هندسی

دانلود درس سیزدهم | حجم: 794KB | صفحه: 76 | زبان: فارسی | منبع: mech.iut.ac.ir

 طراحی ونقشه کشی بانرم افزارهای کتیا. سالیدورک . اتوکد

 09147349554 

/ 0 نظر / 460 بازدید